26 d’abril del 2010

Dia 10 de maig, presentació de dos llibres de Henry Morales